CRPS


Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS)

Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) is een ziektebeeld dat meestal ontstaat na een letsel of operatie aan een arm of been. Het kan gaan om een relatief kleine blessure of ingreep maar met zeer ernstige gevolgen.

Symptomen en verschijnselen van CRPS

Het CRPS uit zich meestal in de uiteinden van het lichaam dus in de voet en het onderbeen of de hand en onderarm. Hier kunnen alle weefsels dan zijn aangedaan die gepaard gaat met pijn en ernstige beperkingen. De aandoening komt het meest voor bij mensen tussen de 45 en 60 jaar en wordt vaker gezien bij vrouwen. Gelukkig hersteld het grootste gedeelte van de patienten binnen relatief korte tijd en zonder restverschijnselen, maar in sommige gevallen heeft CRPS een langdurig verloop.

De exacte oorzaak voor het ontstaan van CRPS is nog niet bekend. Wel zijn er een aantal theorieen over mogelijke verklaringen voor dit ziektebeeld. Zo wordt gedacht dat het een overdreven reactie is van een deel van het onwillekeurige zenuwstelsel. Een andere theorie gaat uit van een abnormale ontstekingsreactie. Hoe dan ook; CRPS kan leiden tot uitgebreide klachten van pijn, zwelling, kleur- en temperatuurverschil, bewegingsbeperking, veranderde haar- en nagelgroei. Ook de zenuw naar het aangedane gebied raakt betrokken waardoor onder andere overgevoeligheid en uitval van spieren op kan treden.

Diagnose van CRPS

Om de diagnose CRPS te stellen gaat een arts voornamelijk af op het verhaal dat de patient verteld en het lichamelijk onderzoek. Er wordt dus gekeken of de kenmerkende symptomen aanwezig zijn. Aanvullend onderzoek heeft voor het stellen van de diagnose weinig toegevoegde waarde. Deze kunnen echter wel een beeld geven van de reeds ontstane schade aan bijvoorbeeld de botten en gewrichten.

Behandeling van CRPS

De behandeling van CRPS is erg lastig en kan lang in beslag nemen. Het is erg belangrijk zo snel mogelijk met de juiste behandeling te starten om verdere schade zo veel mogelijk te voorkomen. Met behulp van medicatie wordt de ontstekingsreactie en de pijn geremd. Daarnaast is het belangrijk om te blijven bewegen, vaak wordt dit onder begeleiding van een fysiotherapeut gedaan. Hier wordt dan stapsgewijs de belasting verhoogd. De fysiotherapeut kan ook nog andere middelen inzetten om tot vermindering van pijn te komen. Helaas is dit niet voor iedereen voldoende en zijn er mensen die, in meer of mindere mate, last blijven houden van klachten.