Meniscusscheur


Gescheurde meniscus

Een meniscusscheur is een scheur in de binnen- of buitenmeniscus. Dit letsel wordt meestal veroorzaakt door een draaiing bij een gebogen knie terwijl het onderbeen het volledige gewicht draagt. Maar een scheur kan ook optreden doordat de meniscus slechter van kwaliteit is geworden door toenemende leeftijd.

Oorzaken en symptomen van een gescheurde meniscus

Een scheur in de binnenmeniscus komt 5 keer vaker voor dan een scheur in de buitenmeniscus. Een traumatische meniscusscheur zien we vaak in combinatie met een bandletsel zoals een scheur in de voorste kruisband of binnenband. Er kan echter ook sprake zijn van een degeneratieve meniscusscheur. Dit betekend dat de meniscus in de loop van de tijd slechter van kwaliteit is geworden en daardoor op een gegeven moment klachten gaat geven zonder duidelijke oorzaak. De pijn wordt meestal gevoeld aan de binnenzijde van de knie en is de hele dag aanwezig en de knie is vaak gezwollen.

De klachten worden erger tijdens het lopen op oneffen terrein. Men kan ook de knie niet meer volledig strekken en buigen zonder pijn. Soms kan het gebeuren dat een gedeelte van de meniscus losschiet en klem komt te zitten tussen het boven- en het onderbeen. De knie kan dan op ‘slot’ zitten. Deze klachten hoeven niet altijd aanwezig te zijn. Soms gaat een gescheurde meniscus gepaard met maar weinig klachten en functionele beperkingen.

knee-articulatio-genus-meniscus-lateralis-medialis-eminentia-intercondylaris-tuberositas-tibiae-tibial-plateau-proximal-skin-names

Diagnose van een gescheurde meniscus

Goede diagnostiek is hierbij belangrijk aangezien slotklachten ook veroorzaakt kunnen worden door een corpus liberum. Dit is een stukje bot of kraakbeen dat vrij door het gewricht zweeft en de knie kan blokkeren. De diagnose meniscusletsel kan door een fysiotherapeut of een arts gesteld worden middels een anamnese en een lichamelijk onderzoek. Tijdens het onderzoek ervaart iemand drukpijn ter hoogte van de gewrichtsspleet van de knie. Daarnaast zijn er een aantal specifieke testen die kunnen aantonen of er sprake is van een meniscusletsel. Helaas kan vocht in de knie het stellen van de diagnose bemoeilijken. Soms wordt er ook nog een MRI-scan gemaakt of een kijkoperatie uitgevoerd.

Behandeling van een gescheurde meniscus

Een gescheurde meniscus hoeft gelukkig niet altijd geopereerd te worden. Vaak wordt in eerste instantie gekeken of behandeling door een fysiotherapeut de klachten kan verhelpen. Dit is met name het geval wanneer er geen slotklachten of bijkomend letsel van de kruisbanden of collaterale banden is.

meniscus-tear-treatment

Mocht er sprake zijn van een kapotte meniscus die niet reageert op fysiotherapie, dan wordt deze gehecht of bijgeknipt zodat hij geen klachten meer geeft. Na behandeling kan revalidatie onder begeleiding van een fysiotherapeut nodig zijn. Tijdens deze revalidatie zal er nadruk gelegd worden op spierversterkende oefeningen en stabiliteitstraining.