Gebroken rib


Een rib kan breken na een val of ongeluk maar bijvoorbeeld ook tijdens een reanimatiepoging. Een gebroken rib kan, net als een gekneusde rib, erg pijnlijk zijn en de ademhaling bemoeilijken.

Symptomen en verschijnselen van een gebroken rib

Wanneer een rib breekt is dit meestal het gevolg van een grote kracht die op de borstkas inwerkt. Maar in het geval van bijvoorbeeld osteoporose kan een relatief klein trauma er al voor zorgen dat er één of meerdere ribben breken. Het is ongebruikelijk dat één van de bovenste vier of onderste twee ribben breekt. Dit heeft te maken met het feit dat de bovenste ribben een beetje beschermd worden door de aanwezigheid van het schouderblad en het sleutelbeen. De onderste twee ribben zitten niet vast aan het borstbeen en zijn daardoor iets veerkrachtiger waardoor ze minder snel breken.

Bij een ribbreuk is er sprake van pijn bij aanraking van de gebroken rib en is het niet mogelijk om op de aangedane zijde te liggen. De pijn kan variëren van extreem tot licht. Ook het ademen is gevoelig en wordt erger naarmate men dieper inademt, moet hoesten of niezen. Dit is het geval omdat de ribben bij elke ademhaling meebewegen. Er kan een krakend geluid hoorbaar zijn tijdens het ademen of bewegen. Ook kunnen een bloeduitstorting of breuk in de vorm van een ’trapje’ zichtbaar zijn.

Bij een ribbreuk is het wel belangrijk om te kijken of er geen bijkomende schade zoals een ingeklapte long (pneumothorax) is ontstaan. Deze kan ontstaan wanneer een rib breekt en door de long heen prikt. Op die manier wordt ademen helemaal lastig.

Diagnose en behandeling van een gebroken rib

Wanneer het vermoeden op een gebroken rib bestaat kan een röntgenfoto aantonen of er daadwerkelijk een breuk aanwezig is of dat het gaat om een ribkneuzing. Uiteindelijk maakt het voor het verdere beleid niet echt uit. Zonder bijkomend letsel worden beiden namelijk op dezelfde manier behandeld.

Er is niet heel veel dat gedaan kan worden aan een gebroken rib. Pijnstilling kan gegeven worden samen met het advies om wel goed door te blijven ademen en het verder een aantal weken rustig aan te doen. Goed doorademen is belangrijk om een longontsteking te voorkomen. Daarnaast kan met tape de gebroken rib wat ondersteund worden.