Kienböck, lunatomalacie


Ziekte van Kienböck/lunatomalacie van de pols

De ziekte van Kienböck wordt ook wel een lunatomalacie genoemd. Hierbij is de bloedvoorziening naar een van de handwortelbeentjes verminderd of gestopt (avasculaire necrose). Het botje sterft af en wordt zachter. Wanneer de belasting aanwezig blijft zal het gaan inzakken. Als dat gebeurt zal de handwortel dus vervormen omdat de vrijgekomen ruimte ingenomen zal worden door een verschuiving van andere handwortelbeentjes. Dit heeft een verstoring van de handfunctie tot gevolg. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk maar het kan een afwijking zijn in de aanleg van de bloedvoorziening naar dit botje.  Andere oorzaken zijn onder andere; jicht, sikkelcelziekte, overbelasting en gebruik van cortisonen.

Symptomen en verschijnselen van de ziekte van Kienböck

De klachten zijn vaak pijn in de pols, zwelling, drukpijn, verminderde kracht en een bewegingsbeperking. Opvallend is dat het strekken van de middelvinger erg pijnlijk kan zijn.

Er zijn in principe vier fasen binnen de ziekte van Kienböck te onderscheiden. In de eerste fase is er nog geen afwijking te zien op een röntgenfoto. Bij de tweede fase is er een verhoogde dichtheid van het botje te zien. Fase 3a is een inzakking van het botje, maar nog geen aanpassingen van de andere botjes. Fase 3b is een inzakking met een veranderde stand van het botje dat ernaast ligt. De laatste fase geeft artrose rond het botje in de pols.

lunatomalacia

Diagnose en behandeling van de ziekte van Kienböck

De diagnose wordt gesteld op basis van een röntgenonderzoek of een MRI. Vroege diagnose is door middel van MRI mogelijk. Pas in fase twee kunnen er op een röntgenfoto afwijkingen te zien zijn.  Hierop kan een botverdichting (sclerose) of een inzakking te zien zijn.

De behandeling in de vroege fase zal bestaan uit het herstellen van de bloedtoevoer naar het botje. Dit gebeurt met behulp van een bottransplaat met bloedvat uit het spaakbeen. Wanneer al sprake is van een inzakking met artrose, dan zal de behandeling anders zijn. De eerste rij van de handwortelbeentjes zal dan weg worden gehaald. De pols kan ook vastgezet worden met behulp van een metalen plaat of het hele polsgewricht kan vervangen worden.