SLAP-laesie


SLAP-laesie, labrum letsel van de schouder

Een SLAP-laesie is eigenlijk een scheuring van het labrum en wordt vaak door een trauma veroorzaakt. Er kan dan gedacht worden aan een val of aan een plotselinge ruk aan de arm. Het kan ook komen door instabiliteitsklachten of een langdurige overbelasting van de arm. Dit wordt vaak gezien bij bovenhandse sporters.

Symptomen en verschijnselen van een SLAP-laesie

Een scheur in het labrum geeft een scherp pijnlijk gevoel in de schouder wat kan uitstralen naar de arm, nek en soms de schouderbladen. Verder ervaart men een gevoel van instabiliteit. Het gevoel dat er iets klem zit kan ook optreden wat gevolgd kan worden door een zeurend, vermoeid gevoel. De pijn kan geprovoceerd worden door bovenhandse bewegingen. De pijn kan ’s nachts aanwezig zijn waardoor er niet op de aangedane arm gelegen kan worden. Naast pijn is er ook sprake van krachtsverlies.

Diagnose en behandeling van een SLAP-laesie

Vaak is een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek niet voldoende om de diagnose te stellen en is aanvullend onderzoek met een MRI  noodzakelijk.  Een SLAP-laesie kan meestal goed behandeld worden met specifieke fysiotherapie. Middels intensieve behandel- en oefenmethodes kunnen de klachten sterk verbeteren. Oefentherapie is hierbij heel belangrijk, waarbij de spieren rondom de schouder worden getraind. Soms is de conservatieve therapie niet voldoende. In dat geval kan een operatie de oplossing bieden. Na de operatie is intensieve revalidatie onder begeleiding van een fysiotherapeut belangrijk. De eerste 4 tot 6 weken dient de arm in een sling of mitella gehouden te worden. Na die 6 weken mag de arm op geleide van pijn belast worden en kan er opgebouwd worden van de functie van de schouder.