Bicepspees letsel


Klachten van de bicepspees

De bicepsspier heeft twee koppen en daarom in de schouder twee aanhechtingspunten. De pees van de lange kop van de m. biceps brachii loopt door een ‘groeve’, de sulcus intertubercularis, naar  het schoudergewricht. Hij hecht aan de kom van het schoudergewricht vast en kan daar nog wel eens een bron van pijnklachten vormen. Een relatief vaak voorkomend probleem is een irritatie of afscheuren van de pees of een letsel bij de aanhechting van de pees op de schouderkom.

Lange bicepspees tendinitis

Wanneer de pees of peesschede verdikt is kan dit tot wrijving leiden binnen de peesschede die om de pees heen ligt. Dit kan op den duur een ontstekingsreactie tot gevolg hebben. De pijn wordt gevoelt aan de voorzijde van de schouder. De pijn kan geprovoceerd worden door het drukken op de kop van de schouder in de buurt van de groeve. Er is pijn bij het heffen van de arm en pijn bij het activeren van de m. biceps brachii. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het tillen van een voorwerp of het omdraaien van een sleutel. De oorzaak van deze tendinitis is vaak moeilijk te achterhalen. Het is meestal een onderdeel van een impingement syndroom of het kan aanwezig zijn in combinatie met een rotator cuff scheur.
Het stellen van de diagnose wordt gedaan door een arts of een fysiotherapeut, vaak in combinatie met een echo of MRI. Er is dan nog wel eens vocht rondom de pees te zien. In sommige gevallen is de injectie voldoende om het probleem op te lossen. Wanneer de injectie niet voldoende werkt kan fysiotherapie uitkomst bieden. Door middel van fysiotherapie kan een ander bewegingspatroon aangeleerd worden en kan de kracht van de armspieren verbetert worden, waardoor de klachten verminderen. Wanneer ook deze behandeling niet helpt kan een kijkoperatie verricht worden.


Lange bicepspees scheur

Het kan voorkomen dat de lange bicepspees afscheurt. Kenmerkend hierbij is dat de patiënt tijdens een beweging of bij het tillen een tik in de schouder gevoeld heeft. Het is zelfs mogelijk dat men daadwerkelijk iets voelt scheuren. Vaak is er een onderliggende oorzaak voor de peesscheuring zoals; een langer bestaande rotator cuff ruptuur of simpelweg veroudering van de pees zelf. De schouder kan men meestal gewoon bewegen maar er is een duidelijke zwelling in de bovenarm te zien. De spier is dan op één locatie stukken dikker en het heeft iets weg van een Popeye arm. Dit komt omdat het spiergedeelte van deze pees zich terugtrekt door de spierspanning, De diagnose kan meestal eenvoudig worden gesteld door een arts of een fysiotherapeut. Een echo of MRI kan hierin uitsluitsel geven.
De behandeling van deze ruptuur is meestal conservatief omdat de kracht van de biceps voornamelijk voor rekening komt van de korte kop en de onderliggende m. brachialis die min of meer dezelfde functie heeft. Het scheuren van deze pees heeft daarom nauwelijks consequenties. Fysiotherapie kan helpen voor een optimaal herstel. In sommige gevallen slaat de conservatieve behandeling niet aan en is een operatie nodig. Bij deze operatie wordt de bicepspees doorgeknipt bij de aanhechting en kan deze vastgezet worden in de groeve aan de voorzijde van de schouderkop. Ook bij (jongere) mensen waarbij optimale kracht noodzakelijk is voor uitoefeningen van werk of sport, wordt deze operatie uitgevoerd.