Bekkenbreuk


Breuken van het bekken kunnen in veel verschillende vormen voorkomen. Ook de ernst en de gevolgen kunnen sterk uiteenlopen.

ontstaanswijze van een bekkenbreuk

Breuken van het bekken ontstaan vaak bij jonge mensen door flink inwerkend geweld. Dit kan zijn een verkeersongeluk of een val van grote hoogte. Bij oudere mensen kan een simpele val al een bekkenbreuk veroorzaken. Bij jonge mensen en een groot inwerkend geweld kan het zijn dat er verplaatsing van de delen van de botbreuk plaatsvinden. Het gevaar hiervan is dat er langs de binnenzijde van het bekken belangrijke slagaders lopen. Bij verplaatsing van botdelen kunnen deze aders beschadigd raken met als gevolg een bloeding. Zaak is daarom iemand met een bekkenfractuur zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis brengen.

Diagnose en behandeling van een bekkenbreuk

Iemand met een bekkenfractuur ervaart heftige pijnen. De diagnose wordt gesteld middels een vraaggesprek, lichamelijk onderzoek, röntgenonderzoek en een CT-scan.

De behandeling van een bekkenbreuk is van vele factoren afhankelijk. Bij een breuk waarbij er geen delen zijn verplaats kan gekozen worden voor een conservatieve behandeling. Dit houdt in een periode van bedrust, lopen op krukken en fysiotherapeutische begeleiding bij de revalidatie.  Bij grote verplaatsingen van delen van de breuk is vaak een operatie noodzakelijk. De stabiliteit van de bekkenring en het SI-gewricht wordt dan herstelt met behulp van interne fixatie zoals een plaat en schroeven. Wanneer er ernstige bloedingen zijn kan ervoor gekozen worden het bekken te stabiliseren met een externe fixatie. Hierbij worden er pennen in het bekken geplaatst die vervolgens aan de buitenzijde van de patiënt met een frame worden verbonden.

Na een operatie heeft het bot meestal zo’n week of 12 nodig om te herstellen. Bij een conservatieve behandeling kan genezing al na 6 weken zijn. Begeleiding is nodig bij zowel een operatieve als een conservatieve behandeling. Een fysiotherapeut kan samen met de patiënt een behandelplan opstellen welke zal bestaan uit: informeren, adviseren, spierversterkende oefeningen en mobiliserende oefeningen om zo snel mogelijk weer optimaal te kunnen functioneren.