SI-blokkade en bekkenverwringing


Een veel voorkomend probleem is een SI-blokkade. De onderliggende oorzaak is vaak een bekkenscheefstand. Door een val, verstapping, sport- of beroepsongevallen of een overbelasting kunnen er rekkingen, irritaties en rupturen ontstaan in de ligamenten die de stand van het SI-gewricht veranderen.

Verschijnselen en symptomen bij een SI-blokkade en bekkenverwringing

Bij een bekkenscheefstand is de krachtverdeling tussen de twee bekkenhelften niet meer optimaal waardoor één bekkenhelft scheef zal trekken. Vaak zie je dan dat het ene been korter lijkt dan het andere. De beenverkorting is dan het gevolg van de verdraaiing in het bekken. Vaak is er dan sprake van een bekkenverwringing. Hierbij staat de ene helft iets naar voren gedraaid en de andere helft iets naar achteren. Een bekkenverwringing geeft een veranderde stand van de heupen en de wervelkolom. Voornamelijk de wervelkolom moet de gedraaide stand van het bekken compenseren. Klachten hoger in de rug zoals hoofdpijn en nekpijn kunnen hiervan het gevolg zijn. Pijn vanuit het SI gewricht  kan lokale bilpijn geven maar ook pijn in de lies, pijn ter hoogte van de broekriem, pijn ter hoogte van het schaambeen of beenpijn met zich meebrengen. De klachten zijn aanwezig bij lang zitten, tillen en bukken. De pijn verminderd bij rustig bewegen en wandelen. 

Diagnose en behandeling van een SI-blokkade en bekkenverwringing

De diagnose kan gesteld worden door een fysiotherapeut middels een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. De behandeling zal bestaan uit manipulaties en mobilisaties van de wervelkolom en het SI-gewricht aangevuld met oefeningen. Verder kan een fysiotherapeut de gespannen spieren als gevolg van de scheefstand ontspannen. Een huisarts kan eventueel pijnmedicatie voorschrijven.