Avasculaire necrose


Avasculaire necrose van de heup

Bot heeft net als alle levende weefsels bloed nodig om gezond en sterk te blijven. Het bot is continu bezig herstelwerkzaamheden uit te voeren. Sommige botten in ons lichaam hebben echter een beperkte bloedvoorziening, hieronder valt ook het heupgewricht.

Onstaanswijze van avasculaire necrose

Wanneer er niet voldoende bloed naar het heupgewricht stroomt, kan het proces van het herstellen van minuscule beschadigingen stilvallen. Er is dan meteen sprake van een verzwakking van het bot. Een deel van de heupkop kan dan afsterven waardoor de heupkop inzakt. Op lange termijn kan het zelfs de rest van het gewricht kapot maken. Dit  proces noemen we avasculaire necrose van de heup. Het gevolg van avasculaire necrose is dat de kop vervormd en niet meer netjes in de kom past en daardoor kan er teveel wrijving ontstaan tussen de twee botstukken. Hierdoor kan er ook vroegtijdige artrose ontstaan.

De reden voor het ontstaan van avasculaire necrose is dus een ontoereikende bloedvoorziening. Deze kan veroorzaakt worden door een trauma zoals een breuk van de heup, maar ook het dichtslibben van de bloedvaten of een ziekte die de bloedstroom naar de botten aantast kan deze aandoening veroorzaken.

Symptomen en verschijnselen van avasculaire necrose

In het beginstadium zijn er vaak nog geen klachten aanwezig. Als de aandoening verslechterd zal een van de eerste symptomen zijn dat iemand pijn heeft bij het belasten van het been. Deze pijn wordt gevoeld in de bilstreek, lies en het straalt ook uit naar voren over de dij. Op den duur zal iemand gaan ´manken´ en de heup zal stijf worden. Dit leidt tot meer pijnklachten die ook in rust aanwezig zijn en het slapen onmogelijk kunnen maken.

Diagnose en behandeling van avasculaire necrose

De vermoedelijke diagnose kan gesteld worden middels lichamelijk onderzoek bij een arts of fysiotherapeut. Aanvullend röntgenonderzoek is in dit geval echter noodzakelijk om de diagnose te bevestigen. Bij gevorderde necrose is uiteindelijk vaak een gewricht vervangende operatie nodig.  Hierna kan de fysiotherapeut helpen bij het herwinnen van de beweeglijkheid, kracht en uithoudingsvermogen om de dagelijkse activiteiten weer zo goed mogelijk uit te voeren.