Impingement schouder


Impingement van de schouder

Bij een schouderimpingement is er sprake van het inklemmen van één of meerdere structuren tussen het schouderdak en de kop van het bovenarm. De structuur die ingeklemd raakt is meestal een pees en/of slijmbeurs.
Een impingement komt vaak voor bij mensen die hun schouder overbelasten, bijvoorbeeld door vaak of langdurig boven het hoofd te werken of werken in een slechte houding. Een andere oorzaak kan instabiliteit zijn als gevolg van verkeerd functioneren van de rotator cuff spieren. Hierdoor komt de kop wat hoger in de kom te staan en wordt de ruimte onder het schouderdak, die al klein is,  dus nog kleiner. Hierdoor kunnen er minuscule beschadigingen of irritatie van de ingeklemde structuren ontstaan. Ook een slechtere kwaliteit van het peesweefsel op basis van veroudering, wat ook wel degeneratie genoemd wordt, is regelmatig een bron van klachten.

Het probleem bij een impingement is dat de structuren tussen het schouderdak en de kop van de bovenarm (subacromiale ruimte) wordt ingeklemd. Ontstekingen van de pezen of een slijmbeurs zorgen voor een zwelling in deze ruimte.
Bij een impingement wordt er meestal pijn aan de zijkant van de schouder gevoeld die toeneemt bij het heffen van de arm. Naarmate de klachten verergeren, kan er een gevoel van krachtsverlies of stijfheid ontstaan. Hierdoor wordt het moeilijker om alledaagse bewegingen, zoals het aantrekken van een jas, uit te voeren. Bij het zijwaarts heffen van de arm wordt pijn voornamelijk gevoeld in het traject van 60-120 graden. Deze ‘painfull arc’ is een test die artsen en fysiotherapeuten uitvoeren bij verdenking van een impingement.
U zult in eerste instantie informatie krijgen over hoe u de klachten kunt verminderen. Soms worden er ook ontstekingsremmers voorgeschreven of krijgt u een injectie in de schouder. Wanneer de klachten aanhouden kan een fysiotherapeut u wellicht verder helpen. De behandeling zal dan bestaan uit oefentherapie om de beweeglijkheid van de schouder en de kracht en coördinatie van de spieren rondom de schouder te verbeteren. Ook zal aandacht besteed worden aan de houding en de manier waarop u beweegt. Op deze manier worden belastende houdingen en bewegingen geminimaliseerd waardoor de schouder de kans krijgt om te herstellen.

Wanneer de klachten ondanks adequate behandeling blijven bestaan kan de huisarts aanvullend onderzoek aanvragen. Röntgenonderzoek en echografie kunnen hier onderdeel van uitmaken. Op een röntgenfoto is soms een kalkafzetting zichtbaar als teken van een langdurige irritatie. Een echo kan de structuur van de pezen in beeld brengen en deze op hun kwaliteit beoordelen. Op basis daarvan wordt bepaald of een eventuele operatie nodig is. Een zogenaamde Neerplastiek kan dan uitgevoerd worden. Er wordt dan ruimte gemaakt onder het schouderdak om zo de inklemming op te heffen. Het herstel is meestal tussen de 3 en 6 maanden en de revalidatie wordt gedaan onder begeleiding van een fysiotherapeut. Wanneer een kalkafzetting de klachten veroorzaakt, dan kan deze vergruisd worden.