Dupuytren


De ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren is een aandoening waarbij zich, door nog onbekende oorzaak, bindweefselknobbels vormen. Deze bevinden zich vooral in de handpalm. In een laster stadium kunnen zich ontwikkelen tot strengen die vanuit de handpalm naar één of meerdere vingers lopen. Wanneer dit gebeurt kunnen deze strengen de vingers krom gaan trekken.

Symptomen en verschijnselen bij de ziekte van Dupuytren

Meestal openbaart Dupuytren zich bij mensen boven de 40 jaar waarbij de pink en de ringvinger het vaakst zijn aangedaan. Mannen worden vaker gezien met deze aandoening en vaak komt hij ook bij andere leden van de familie voor. Dupuytren kan in beide handen (tegelijk) voorkomen. Het verloop van deze aandoening is erg uiteenlopend. Het begin is vrij onschuldig en gaat niet gepaard met pijn of andere tekenen van een ontsteking. Maar de ene patiënt zal in korte tijd een ernstige vergroeiing van de vingers ontwikkelen, waar de ander jarenlang alleen een knobbeltje in de handpalm heeft zonder verdere klachten. Wanneer de klachten zich ontwikkelen, gaan de vinger(s) steeds krommer staan en wordt het steeds moeilijker ze (volledig) te strekken.

Behandeling van de ziekte van Dupuytren

Wanneer er slechts een knobbeltje aanwezig is zonder verdere klachten is geruststelling van de patiënt vaak voldoende. Wanneer de Dupuytren zich verder ontwikkeld is het wel aan te raden om verdere behandeling te starten. Er kan gestart worden met spalktherapie waarbij geprobeerd wordt de vingers steeds in een iets meer gestrekte stand te krijgen of met als doel de kromgroei af te remmen. Daarnaast is het mogelijk om met een zogenoemde naaldaponeurotomie de streng door te prikken. Bij een eventuele operatie wordt door de chirurg de bindweefselstreng zo veel als mogelijk weggehaald. Na behandeling is het noodzakelijk om zo snel mogelijk aan het oefenen te gaan om de strekking van de vingers terug te krijgen. Helaas is de kans dat de Dupuytren terugkeert altijd aanwezig, omdat alleen het gevolg van de aandoening is aangepakt en niet de oorzaak.