Patellofemorale klachten


Patellofemorale klachten van de knie

Patellofemorale klachten zijn klachten van het gewricht dat gevormd wordt tussen de knieschijf, de patella, en het dijbeen, het femur. Deze klachten kunnen op alle leeftijden voorkomen, maar we zien ze voornamelijk in de puberteit. Deze klachten komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Oorzaak van patellofemorale klachten van de knie

De oorzaken van het patellafemoraal pijnsyndroom kunnen zeer uitlopend zijn. Soms zijn het kraakbeenafwijkingen die ten grondslag liggen aan de klachten en soms is het kraakbeen helemaal glad maar zijn er wel knisperende en krakende geluiden, die crepitaties genoemd worden, te horen/voelen.

Andere oorzaken kunnen zijn; houdingsveranderingen, overbelasting, spierzwakte en vormveranderingen.
Iemand met platvoeten draait het onderbeen naar binnen waardoor het been in een X-stand komt te staan. Deze stand van de voeten (overpronatie) kan klachten geven in de knie. De hoek tussen de quadriceps spieren en de kniepees is dan toegenomen wat als gevolg heeft dat de knieschijf meer naar buiten wordt getrokken. Hij wordt als het ware uit zijn spoor getrokken en dat geeft pijn.

Ook spierzwakte van de boven- en onderbeenspieren kunnen klachten veroorzaken. De quadriceps, en dan met name het binnenste deel, is verantwoordelijke voor een goede sporing van de knieschijf. Eveneens kan zwakte van de heupspieren aan de binnenzijde van het bovenbeen de stabiliteit van de knie beïnvloeden. Verkorting van de hamstrings kunnen de drukklachten in het patellofemorale gewricht vergroten.

Bij een vormafwijking van de patella (dysplasie) worden er ook wel eens klachten gezien. Dit gebeurt echter niet heel vaak omdat de vorm van de patella meestal gelijk is aan de vorm van de groeve. Bij een hoogstand van de patella (patella alta) is er een verhoogde beweeglijkheid van de patella. Ook kan het voorkomen dat er in plaats van een groeve een horizontaal vlak is waarop de patella niet goed gestuurd wordt. Dit geeft eveneens instabiliteitsklachten. De patella kan ook een laagstand hebben (patella baja) waarbij de druk in een gebogen stand van het gewricht toeneemt.

Klachten rond de patella kunnen ook ontstaan door overbelasting. Vooral bij groeiende kinderen die intensief sporten komt dit vaak voor. Wanneer de intensiteit en de frequentie van de belasting wordt verminderd, verminderen de klachten vaak ook weer spontaan.

knee-facies-patellaris-femoris-trochlea-patellar-ligament-patella-side-skin-names

Symptomen en verschijnselen bij patellofemorale klachten van de knie

Iemand met het patellofemoraal pijnsyndroom ervaart pijn aan de voorkant van de knie. De klachten worden geprovoceerd bij traplopen, hurken, fietsen met weerstand, kruipen en lang met gebogen knieën zitten. Soms zijn er ook crepitaties te voelen en te horen. De pijn wordt rondom of achter de knieschijf aangegeven. Vaak zien we in combinatie met die klachten een lichte zwelling.

Diagnose van patellofemorale klachten van de knie

De diagnose patellofemorale pijnklachten kan gesteld worden middels een anamnese en een lichamelijk onderzoek. Soms is een röntgenonderzoek nodig om een diagnose te bevestigen. Een fysiotherapeut heeft een scala van testen tot zijn beschikking om te kijken of iemand last heeft van het patellofemoraal pijnsyndroom en wat hier de oorzaak van is.

Behandeling van patellofemorale klachten van de knie

De algemene behandeling van patellofemorale klachten bestaat uit relatieve rust, oefeningen en eventueel het gebruik van pijnstillers. Een brace of speciale tapetechnieken kunnen helpen de knieschijf in hun beweging te ondersteunen. Activiteiten die de klachten provoceren moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Onder begeleiding van een fysiotherapeut zal er specifieke oefeningen gedaan worden om zo de spierkracht en de stabiliteit rondom de knieschijf te verbeteren. Wanneer de bron van de klachten ligt bij een standsverandering van de voeten is het verstandig om hier een podotherapeut naar te laten kijken. Deze kan indien nodig een inlegzool aanmeten.