Mallet vinger


Mallet staat in het Engels voor hamer. De naam mallet vinger slaat op de vorm die de vinger heeft nadat de strekpees van een vinger scheurt ter hoogte van het laatste vingerkootje. Deze scheur van de strekpees ontstaat meestal doordat de gestrekte vingertop plotseling door een uitwendige kracht gebogen wordt. 

Symptomen en verschijnselen van een mallet vinger

De strekpees kan afscheuren wanneer iemand zich stoot of wanneer er bijvoorbeeld een bal tegenaan komt tijdens sporten. Er kan dan ook sprake zijn van een avulsiefractuur, er is dan samen en met de pees een stukje bot afgebroken.

Bij een mallet vinger kan het topje van de vinger niet meer actief gestrekt worden en hangt naar beneden. Het topje kan alleen gestrekt worden met hulp van buitenaf, maar zal weer naar beneden zakken als de steun verdwijnt. Bij een verse scheur van de strekpees is tevens sprake van zwelling, roodheid en pijn.

Diagnose en behandeling van een mallet vinger

De diagnose zal gesteld worden door een arts door middel van een vraaggesprek over de ontstaanswijze van de klachten en een lichamelijk onderzoek. Daarnaast zal een röntgenfoto uit moeten wijzen of er een eventuele avulsiefractuur aanwezig is.

Behandeling van de mallet vinger is meestal met behulp van een spalkje dat de vingertop gestrekt houdt. Voorwaarde hiervoor is is dat er sprake moet zijn van een zogenaamde gesloten scheur, dus zonder wond. En dat er geen breuk of slechts een klein stukje bot afgebroken mag zijn. Deze spalk dient 24 uur per dag gedragen worden voor ongeveer acht weken. Op deze manier krijgt de pees de kans om weer aan elkaar te groeien.  Wanneer de spalk tussentijds toch afgedaan wordt en de pees opnieuw scheurt, begint de spalkperiode weer van voor af aan. Wanneer de patiënt zijn spalk niet trouw draagt of wanneer er sprake is van een wond of groter botstukje dat is afgebroken wordt er geopereerd. Hierbij wordt de pees met het eventuele botstukje operatief vastgezet. Het komt voor dat de vinger hersteld is van de peesscheur, maar dat de vingertop toch niet helemaal meer gestrekt kan worden. Gelukkig levert dit zelden functionele problemen op.