Syndactylie


Wanneer twee of meerdere tenen of vingers vanaf de geboorte geheel of gedeeltelijk met elkaar vergroeid zijn spreken we van syndactylie. Bij de tenen gaat het meestal om een vergroieiing van de tweede en de derde teen, maar het kan aan alle tenen voorkomen. In de meeste gevallen is alleen de huid vergroeid, maar het kan ook zo zijn dat de botten en nagels aan elkaar vast zitten.

Over het algemeen levert syndactylie van de voet geen klachten op, maar in de hand kan het voor meer problemen zorgen. De voet wordt dan ook maar zelden behandeld.