Sleutelbeenbreuk


Sleutelbeenbreuk, clavicula fractuur

Het sleutelbeen is een van de botten die het vaakst gebroken wordt. Gelukkig geneest deze breuk meestal zonder complicaties en is operatief ingrijpen zelden nodig.

 Symptomen en verschijnselen van een sleutelbeenbreuk

Een sleutelbeenbreuk ontstaat meestal door een directe klap of val tegen het uiteinde van de schouder. Denk hierbij aan de val van een fiets of paard of wanneer men een beuk van een tegenstander krijgt bij sporten als voetbal. Meestal breekt het sleutelbeen ergens in het midden waarbij het gedeelte dat aan het borstbeen vastzit wat meer omhoog getrokken wordt en het andere deel wat lager komt te staan. Dit is aan de buitenkant te zien en te voelen. Een sleutelbeenbreuk is erg pijnlijk en kan in extreme gevallen door de huid naar buiten steken.

shoulder-clavicula-fracture-clavicle-broken-collarbone-front-skin

Diagnose en behandeling van een sleutelbeenbreuk

De diagnose wordt gesteld aan de hand van een vraaggesprek over het ontstaan van de klachten en een lichamelijk onderzoek. Meestal is dan al wel duidelijk dat het om een sleutelbeenbreuk gaat. Er wordt meestal ook nog een röntgenfoto gemaakt om de breuk verder te beoordelen.

De behandeling is meestal conservatief. Dit houdt in dat de arm een aantal weken in een mitella of sling gedragen wordt om de breuk rustig te kunnen laten genezen. Pijnstillers kunnen ingenomen worden om de pijn te verzachten. Na een conservatief behandelde sleutelbeenbreuk blijft het sleutelbeen vaak wat anders van vorm. Dit is in de meeste gevallen echter een puur cosmetische kwestie en heeft over het algemeen geen nadelige invloed op het functioneren van de schoudergordel.

Een operatief beleid kan gevolgd worden wanneer er een open breuk bestaat, dus wanneer de huid doorboort is, of wanneer het sleutelbeen ernstig verkort is doordat de boteinden elkaar sterk overlappen. Ook bij topsporters zoals wielrenners die snel weer op de fiets moeten zitten wordt nog wel eens geopereerd. De sleutelbeenbreuk wordt dan gefixeerd doormiddel van een plaatje met schroeven, de schouder is dan meteen weer belastbaar.

Na conservatieve behandeling is de schouder vaak stijf, een fysiotherapeut kan helpen de beweeglijkheid weer terug te krijgen door middel van oefeningen.